Budowa piwniczki ogrodowej, a prawo budowlane

 Nie do końca są jasne przepisy prawa budowlanego odnośnie piwniczek ogrodowych i ziemianek. Nie są one uwzględnione w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, a dokładniej w Art. 3 tejże ustawy.

W ustawie wymienione są trzy obiekty budowlane budynek, budowla i obiekt małej architektury. Z prawidłowym zakwalifikowaniem piwnicy ogrodowej do prawidłowej kategorii sprawa już nie jest taka prosta. Na pewno nie będzie ona budynkiem, gdyż taki obiekt budowlany powinien posiadać ściany, dach, a przede wszystkim fundamenty. Piwnica ogrodowa może zatem być zakwalifikowana jako budowla. Nie ma natomiast w prawie budowlanym konkretnej zdefiniowanego pojęcia budowli ziemnej.

Jeśli przyjmiemy, że nasza piwniczka będzie budowlą ziemną służącą do przechowywania żywności będziemy musieli uzyskać pozwolenie na budowę w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej. Jest to konieczne ponieważ budowla ziemna nie jest wymieniona w Art. 29 Prawa budowlanego.

Natomiast jeśli chodzi o obiekty małej architektury w Art. 3 pkt. 4 lit. B i C jest mowa o „innych obiektach architektury ogrodowej” oraz „użytkowe służące rekreacji codziennej i  utrzymaniu porządku”. Także naszym zdaniem podczas budowy naszej piwniczki ogrodowej, powinniśmy sugerować się tym, że jest to właśnie obiekt małej architektury. I jak najbardziej możemy się trzymać tego, że nasza ziemianka, piwnica nie wymaga pozwolenia na budowę (Art. 29 pkt. 22 Prawa budowlanego).

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*